top of page

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Krowiranda. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą e-mail: kontakt@joannakrowiranda.com.

Polityka prywatności
 

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach strony www w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia prac zgodnie z umowami, czynności handlowych, marketingowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania w/w czynności.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przesłania przez Panią/Pana informacji do Administratora Danych - o zgłoszeniu sprzeciwu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do jego danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W ramach strony mogą zostać umieszczone odnośniki, pozwalające na dotarcie do innych stron internetowych Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika po przejściu na daną stronę. Użytkownik korzystając z nich wyraża zgodę na akceptację warunków i regulaminu określonego przez administratora danej strony.

bottom of page